Pribojska ulica 9.
24000 Subotica
Tel.: +381 24 687 050
E-mail: elzett@mts.rs
facebook: elzett.certa

KATANAC 2051

  • Mesingani katanac sa oprugom, skakajuce usi

 

 

KATANAC 2051

Elzett 2051 Tutor

KATANAC 2051

Naziv

A

B

C

D

H

S

2051-H-30

30

13

27

4,8

16

16

2051-H-40

40

14

33

6,4

22

22

2051-H-50

50

15

40

8

27

29

2051-H-60

60

17

45,5

9,5

33

35,5