| Home | O nama | Kontakt | Partneri | Cenovnik | Galerija | Pehari Salon |
  PROIZVODI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izrada web prezentacije:
Elzett Certa D.o.o. 2013

 

17 GODINA SA VAMA
E L Z E T T = S I G U R N O S T

 

Elzett-Certa D.o.o. - Novog poslovnog objekta u Subotici, ulica Pribojska 9

Poslovni objekat u Subotici, ulica Pribojska 9

Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica
Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica
Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica

Novou ponudi - kvake evropa

Olakšajte sebi, porodici, kolegama na poslu – naručite sistem na isti ključ

Kopiranje raznih profila kljuèeva, izrada cilindara razlièitih du¾ina na isti kljuè, izrada cilindara i katanaca na isti kljuè, izrada vi¹estepenih master sistema zakljuèavanja.
Sve u cilju da se nosi ¹to manji broj kljuèeva sa sobom, a ¹tedi se i vreme otvaranja sa jednim kljuèem.

Kaba Elzett kljuc KABA 13 751 Komplet isti cilindri KABA 13 751 Komplet isti cilindri

Sistem za zakljuèavanje - Locking system Sistem za zakljuèavanje - Locking system