Pribojska ulica 9.
24000 Subotica
Tel.: +381 24 687 050
E-mail: elzett@mts.rs
facebook: elzett.certa

Home

szlogen

Elzett-Certa D.o.o. - Novog poslovnog objekta u Subotici, ulica Pribojska 9
Poslovni objekat u Subotici, ulica Pribojska 9

Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica
Elzett Subotica Elzett Subotica Elzett Subotica
elzett su 111111 Elzett Subotica Elzett Subotica

 

Olakšajte sebi, porodici, kolegama na poslu – naručite sistem na isti ključ

Kopiranje raznih profila ključeva, izrada cilindara različitih dužina na isti ključ, izrada cilindara i katanaca na isti ključ, izrada višestepenih master sistema zaključavanja.
Sve u cilju da se nosi što manji broj ključeva sa sobom, a štedi se i vreme otvaranja sa jednim ključem.

 

Kaba Elzett kljuc KABA 13 751 Komplet isti cilindri KABA 13 751 Komplet isti cilindri

Sistem za zakljuèavanje - Locking system Sistem za zakljuèavanje - Locking system